Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego w Europie na podstawie pokrycia i użytkowania terenu

Elżbieta Bielecka
Institute of Geodesy and Cartography, Warszaw
Polska

Słowa kluczowe:

zagospodarowanie przestrzenne; pokrycie terenu; użytkowanie ziemi; zmiany pokrycia terenu; CORINE Land Cover

Pełny tekst:

PDF (English)