Możliwość wykorzystania informacji z topograficznych baz danych

Joanna Bac-Bronowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Teresa Dzikowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

Baza Danych Topograficznych; planowanie przestrzenne; zagospodarowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF