Lokalny plan ograniczania skutków powodzi dla małej miejscowości: rola GIS

Paweł Madej
Institute of Meteorology and Water Management
Office of Local Government Collaboration
Polska

Małgorzata Barszczyńska
Institute of Meteorology and Water Management
Office of Local Government Collaboration
Polska

Roman Konieczny
Institute of Meteorology and Water Management
Office of Local Government Collaboration
Polska

Słowa kluczowe:

ograniczanie skutków powodzi; udział społeczny; GIS

Pełny tekst:

PDF (English)