Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków

Adam Boroń
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Antoni Rzonca
Akademia Górniczo-Hutnicza
Dephos Sp. z o.o.
Polska

Andrzej Wróbel
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

dokumentacja architektoniczna; inwentaryzacja zabytków; fotogrametria; skaner laserowy

Pełny tekst:

PDF