Dokumentacja naukowa niezbędna dla ochrony i konserwacji zabytków architektury

Maria Brykowska
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

architektura; zabytki; dokumentacja; pomiary; badania historyczne

Pełny tekst:

PDF