Rozwój osodnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej

Bogusław Krasnowolski
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

krajobraz; architektura krajobrazu; planowanie przestrzenne, Małopolska, Kraków

Pełny tekst:

PDF