Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu Krakowa

Wanda Osikowska
Uniwersytet Jagielloński
Polska

Jan Przetacznik
Uniwersytet Jagielloński
Polska

Słowa kluczowe:

percepcja; walory krajobrazowe; planowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF