Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu

Stanisław Mularz
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Wojciech Drzewiecki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Tomasz Pirowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; architektura krajobrazu; ekologia krajobrazu

Pełny tekst:

PDF