Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; dziedzictwo kulturowe; geoinformacja

Pełny tekst:

PDF