Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej

Urszula Cisło
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

standaryzacja; informacja przestrzenna 3D; VRML; X3D; CityGML

Pełny tekst:

PDF