Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego

Józef Jachimski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Władysław Mierzwa
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Regina Tokarczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

wizualizacja 3D; wirtualna rzeczywistość, fotogrametria

Pełny tekst:

PDF