Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej

Ireneusz Płuska
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Kraków-Warszawa
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

rzeźba; kamień; termowizja; laser; elipsa

Pełny tekst:

PDF