Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego

Sławomir Piróg
Urząd Maszałkowski Województwa Małopolskiego
Polska

Danuta Piróg
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

baza danych; kultura materialna; przestrzeń kulturowa; zabytki

Pełny tekst:

PDF