Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść

Marta Wardas
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Emil Zaitz
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Polska

Maciej Pawlikowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

nawarstwienia historyczne; zabytki; minerały; metale ciężkie

Pełny tekst:

PDF