Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: zastosowanie geoportalu do wdrażania Konwencji Karpackiej

Maciej Borsa
Szkoła Główna Handlowa
Polska

Leszek Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe; polityka rozwoju terytorialnego; Konwencja Karpacka; geoportal; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF