Propozycja zasad waloryzacji kompleksów leśnych pod względem możliwości lokalizowania w nich dróg kołowych publicznych rangi krajowej i wojewódzkiej

Grzegorz Zajączkowski
Instytut Badawczy Leśnictwa
Polska

Ewa Zaperty
Instytut Badawczy Leśnictwa
Polska

Słowa kluczowe:

waloryzacja lasu; funkcje lasu; budowa dróg

Pełny tekst:

PDF