Doświadczenia w stosowaniu systemu GEOLOG w kopalniach KGHM Polska Miedź SA

Jerzy Sałacki
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Polska

Słowa kluczowe:

geologia; złoża rud miedzi; IT system

Pełny tekst:

PDF