System informacji przestrzennej o mokradłach w Polsce i możliwości jego wykorzystania

Hubert Piórkowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Zuzanna Oświecimska-Piasko
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Wiesław Dembek
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Janusz Ostrowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Słowa kluczowe:

mokradła; GIS; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF