Analiza przestrzeni kraju w aspekcie przydatności terenów dla przewidywanych inwestycji w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Tomasz Nałęcz
Państwowy Instytut Geologiczny
Polska

Słowa kluczowe:

proces inwestycyjny; rozwój przestrzenny; GIS

Pełny tekst:

PDF