Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi

Bogdan Ney
Instytut Geodezji i Kartografii
Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN
Polska

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; nauki o Ziemi; integracja; narzędzie badań

Pełny tekst:

PDF