Ostatnie osiągnięcia Państwowego Instytutu Geograficznego w Hiszpanii

Sebastian Mas-Mayoral
National Geographic Institute
Hiszpania

Julio Mezcua-Rodriguez
National Geographic Institute
Hiszpania

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; NSDI; IGN-E; plan strategiczny

Pełny tekst:

PDF (English) PDF