Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS

Tomasz Kubik
Politechnika Wrocławska
Polska

Adam Iwaniak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

usługi sieciowe OGC; informacja geoprzestrzenna; introperacyjność

Pełny tekst:

PDF