Zastosowanie algorytmu Delaunay`a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

klasyfikacja; eliminacja; LIDAR; TLS; TIN; analiza sąsiedztwa

Pełny tekst:

PDF