Geoportale infrastruktur danych przestrzennych w opiniach użytkowników

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; geoportal; INSPIRE; Geoportal.gov.pl; infrastruktura danych przestrzennych; ankieta

Pełny tekst:

PDF