Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Stanisław Zaremba
Biuro Weryfikatora Jakości Danych LPIS
Biuro Konsultanta Merytoryczno-Kontrolującego LPIS, IGiK
Polska

Jacek Zoń
Biuro Weryfikatora Jakości Danych LPIS
Polska

Słowa kluczowe:

ewidencja gruntów i budynków w Polsce; EGiB; System Ewidencji Działek Rolnych; LPIS; kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków; wektorowa mapa ewidencyjna; ortofotomapa; dane ewidencyjne

Pełny tekst:

PDF