Wykorzystanie SIP w projekicie Retrouvance - "Odkrywamy Lasy Rychtalskie"

Andrzej Węgiel
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Grzegorz Rączka
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

funkcje lasu; turystyka; rekreacja; rozwój regionalny; system informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF