Powiatowy program zwiększania lesistości Miasta Wrocławia - aspekty geomatyczne projektowania

Grzegorz Rączka
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Andrzej Węgiel
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

zalesianie; Wrocław; geomatyka

Pełny tekst:

PDF