Stosowanie systemów informacji przestrzennej celem przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich

Małgorzata Leszczyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; planowanie przestrzenne; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF