Aktualny stan i przyszłe możliwości wykorzystania zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych

Waldemar Izdebski
Politechnika Wraszawska
Polska

Słowa kluczowe:

krajowa infrastruktura danych przestrzennych; ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Pełny tekst:

PDF