Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowaniem technologii SIP

Małgorzata Hanzl
Politechnika Łódzka
Polska

Słowa kluczowe:

monitoring; system informacji przestrzennej; planowanie przestrzenne; zagospodarowanie przestrzenne; decyzje o warunkach zabudowy; decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pełny tekst:

PDF