Stosowanie informacji przestrzennej dla wyznaczenia znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich skutków na wody rzek Polski

Tomasz Walczykiewicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Elżbieta Łasut
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Danuta Kubacka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Małgorzata Barszczyńska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Celina Rataj
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Urszula Opial-Gałuszka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Barbara Zientarska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Słowa kluczowe:

Ramowa Dyrektywa Wodna; analizy GIS; oddziaływania antropogeniczne; scalona część wód

Pełny tekst:

PDF