Budowa geoportalu CARPATHIA - doświadczenia z udziału w programie Interreg IIIB Cadses

Andrzej Sambura
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Leszek Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Słowa kluczowe:

Karpaty; geoportal; Interreg IIIB Cadses; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF