Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym

Andrzej Sambura
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Marcin Bajorski
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; infrastruktura; metadane; INSPIRE; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF