Zastosowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera do przedstawiania obszaru Polski w wąskich lub szerokich pasach południkowych

Paweł Pędzich
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania kartograficzne; odwzorowanie Cassiniego-Soldnera; całki eliptyczne; funkcje eliptyczne Jacobiego

Pełny tekst:

PDF