O pewnej numerycznej metodzie generowania współczynników w odwzorowaniach konforemnych

Paweł Pędzich
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania konforemne, równania Eurela-Urmajewa

Pełny tekst:

PDF