Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych

Wojciech Pachelski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Polska

Zenon Parzyński
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

SDI; normy ISO; modelowanie pojęciowe; dane referencyjne; geodezyjne instrukcje techniczne GGK

Pełny tekst:

PDF