Wykorzystanie semiwariancji do analizy dynamiki gradacji strzygoni choinówki na obszarze Puszczy Noteckiej

Jerzy Mozgawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Wiktor Tracz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Grażyna Kamińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Andrzej Kolk
Instytut Badawczy Leśnictwa
Polska

Lidia Sukovata
Instytut Badawczy Leśnictwa
Polska

Słowa kluczowe:

SIP; geostatystyka; ogniska gradacyjne; szkodniki liściożerne sosny; strzygonia choinówka

Pełny tekst:

PDF