Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych

Sylwia Garbarczyk-Walus
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania anamorficzne; zniekształcenia odwzorowawcze; kartografia matematyczna

Pełny tekst:

PDF