Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej

Jan Blachowski
Politechnika Wrocławska
Polska

Józef Woźniak
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; kształcenie; studia stacjonarne; studia podyplomowe

Pełny tekst:

PDF