Własności odwzorownania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy

Paweł Pędzich
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania kartograficzne; odwzorowanie Cassiniego-Soldnera; całki eliptyczne; funkcje eliptyczne Jakobiego

Pełny tekst:

PDF