Standardy otwarte w geomatyce

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

standard otwarty; geomatyka; Open Geospatial Consortium; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF