Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych SOZO i HYDRO z referencyjną bazą VMap L2 drugiej edycji

Tomasz Berus

Polska

Arkadiusz Kołodziej

Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

bazy danych tematycznych; infrastruktura danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF