Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej

Joanna Bac-Bronowicz
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Arkadiusz Kołodziej

Polska

Paweł Kowalski
Politechnika Warszawska
Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

Infrastruktura danych przestrzennych; baza danych VMap L2

Pełny tekst:

PDF