Analizy przestrzenne z zastosowaniem metod geostatystycznych (Modelowanie 3D porfirowego złoża miedzi Rio Blanko w Peru)

Barbara Namysłowska-Wilczyńska
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

złoże miedzi; porfir; zawartość miedzi; analiza strukturalna; wariogram; kowariogram; kriging zwyczajny; modelowanie 3D geostatystyczne

Pełny tekst:

PDF