Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie

Ewa Łupikasza
Uniwersytet Śląski
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; metody interpolacji; opady atmosferyczne; kontynentalizm opadowy

Pełny tekst:

PDF