Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych

Elżbieta Kozubek
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Piotr Werner
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

miary dostępności; potencjał demograficzny; społeczeństwo informacyjne; technologie informacyjne i komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF