Harmonizacja baz danych referencyjnych - niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych

Dariusz Gotlib
Politechnika Warszawska
Polska

Adam Iwaniak
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

krajowa infrastruktura danych przestrzennych; harmonizacja baz danych referencyjnych; Vmap; TBD

Pełny tekst:

PDF