Badania ankietowe dotyczace korzystania z leśnych map przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwach

Andrzej Węgiel
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

mapa leśna; ankieta; użytkownicy; wykorzystanie map; nadleśnictwo

Pełny tekst:

PDF