Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo

Grażyna Kamińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

kształcenie; geomatyka; leśnictwo

Pełny tekst:

PDF