Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde
Polska

Stanisław Miścicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Michał Zasada
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Agata Wencel
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

inwentaryzacja lasu; geomatyka; lidar naziemny; lidar lotniczy; LAI; zdjęcia hemisferyczne; system kartowania mobilnego

Pełny tekst:

PDF